Om du är i behov av en fasadrenovering i Stockholm bör du vara medveten om att processen kan se väldigt olika ut beroende på dina unika förutsättningar. En fasadrenovering kan nämligen gå till på olika sätt, beroende på vilken slags fasad som ska renoveras och vilket den är i. Processen kan vara snabb och enkel om skadorna är minimala, och väldigt omfattande om fasaden är gammal och sliten.

Fasadrenovering baserad på din fasad

För att veta vilken slags fasadrenovering i Stockholm du behöver avgöra behöver du först och främst veta vilket material din fasad är i och vilket skick den har. Om du har en putsfasad i relativt gott skick kan det gott och väl räcka att genomföra enklare renoveringsåtgärder, så som ommålning och enklare lagningar av skador. Om skadorna är mer omfattande kan all puts behöva knackas ner för att sedan ersattas med ny puts. Om du har träfasad som behöver en omfattande Industriledande fasadrenovering stockholm kan all färg behöva tas bort och dåliga plankor avlägsnas. Sedan kan fasaden behöva slipas och målas om. Hur omfattande din fasadrenovering blir beror delvis på hur gammal din fasad är och delvis på hur väl du skött den. Fasader behöver nämligen skötas efter ordentligt för att hålla ett bra skick. Tegelfasader har den stora fördelen att de sällan behöver bytas ut fullständigt. Det kan dock behöva genomföras omfogning och tvättning med jämna mellanrum.

Tidskrävande fasadrenovering i Stockholm

Eftersom alla fasadrenoveringar i Stockholm skiljer sig åt går det inte att säga exakt hur lång tid hela projektet tar. Faktorer som påverkar tidsåtgången för en fasadrenovering i Stockholm är storleken på fastigheten, fasadens skick och hur omfattande renoveringen är. Många väljer att renovera eller byta ut fönster och dörrar i samband med en fasadrenovering, vilket självklart också påverkar tidsåtgången för renoveringen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *